Kar z Podřipské břízy

Anglický setr

Zkoušky vloh ohařů