Kar z Podřipské břízy

Anglický setr

Základy pachových a záchranářských prací