Kar z Podřipské břízy

Anglický setr

Karlovarská krajská výstava psů 2009