Kar z Podřipské břízy

Anglický setr

Karlovarská krajská výstava 2010